Musik

1901 föddes Enar Aquilon i Värmland.

Enar Aquilon som ung

Efter studier vid Musikaliska Akademin (nuvarande Musik­högskolan) och i Tyskland etablerade han sig 1926 som röstpedagog i Stockholm. Många är de elever som under 40 år fått hjälp av honom för olika röststörningar. Också bland sångare och skådespelare blev han känd för sin skicklighet att utveckla deras röster, bland dem t.ex. Karl Gerhard, Ulla Billqvist, Jarl Kulle och Ingrid Thulin.

Hans övriga liv tillsammans med hustrun Eyvor och senare deras dotter Barbro fylldes med mycket friluftsliv (segling, tennis), konst och litteratur. Ur ett mångårigt filosofiskt studium föddes senare intresset för Rudolf Steiners skrifter och antroposofi som praktisk livshållning.

Enar Aquilon

Som ett grundmotiv genom alla år ända fram till hans död 1983 klingade musiken. Att lyssna till de bästa skivinspelningarna, att besöka konserter och opera hörde till vardagen i familjen. Själv sjöng Enar, spelade fiol och piano. Hans stora förmåga att improvisera visade en sällsynt rik musikalisk fantasi. Kompositionerna han skrivit ner är liksom utkristalliserade ur allt detta han hörde inom sig. Enar uttryckte det själv: ”Mitt arbete är alltid bara att sovra och under lång tid pröva om det är hållbart!”. Där ligger också orsaken till att hans musikproduktion blev så sparsmakad – både till format och omfattning. Det hållbara var för honom det som kunde väcka och inspirera det mest mänskliga hos lyssnaren.