Måleri

Bengt Aquilon

 

Bengt Aquilon - porträtt

BENGT AQUILONS BILDER är en lugn tillflyktsort för oroliga själar. Bengt arbetar vid Martinskolan i Stockholm med målning som huvudämne. Han leder också målarkurser med terapeutisk inriktning. Denna pedagogiska verksamhet har i Bengts fall djupt personliga motiv; att få dela med sig av sina erfarenheter av hur kraftfullt det egna bildskapandet hjälper till att hela och stärka när andra delar i livet ter sig svåra.

 

I livets ström har målandet tonat med ända sedan barndomen. I vuxen ålder har det blivit en inre nödvändighet – ett försök att återupprätta en balans mellan yttre krav och inre behov. Det har samtidigt varit en verksamhet som sökt efter det verkligt bärande i livet; en strävan att realisera något av den värme och innerlighet som hör till det bästa i människosjälen.

Utställningar (urval):
95 Biblioteksutställningen Kisa
96 Strandgalleriet, Strandvägen Stockholm
97 Vidarkliniken Järna (även 94)
01 Kulturhuset i Ytterjärnas Foajé Järna
02 Christian Community, Forest Row England

Representerad:
Grafioteket Stockholm
Konstfrämjandet
Vidarkliniken Järna
Mariattaskolan Helsingfors
Hadruplund Århus